دکتر مصطفی ده‌پهلوان دبیر علمی اولین همایش علمی و جشنواره موزه‌های دانشگاهی کشور درباره محورهای همایش گفت: محورهای همایش به دلیل اینکه میزان مشارکت ها افزایش و ضرورت ها احساس شود، کلی انتخاب شده اند.

دکتر ده پهلوان افزود: موزه‌های دانشگاهی و کارکردهای آن در جهان معاصر، موزه‌های دانشگاهی وگردشگری علمی- فرهنگی، موزه‌های دانشگاهی و مدیریت شهری، موزه‌های دانشگاهی و توسعه ی پایدار، نقش موزه‌های دانشگاهی در ارتقای علمی و فرهنگی دانشگاه، موزه‌های دانشگاهی و روابط بین المللی و موزه های نسل جدید دانشگاهی ( 1400).محورهای این همایش هستند.

وی ادامه داد: کمیته علمی همایش از میان مدیران موزه‌های دانشگاهی و کسانی که با مباحث موزه های دانشگاهی آشنایی دارند انتخاب شدند و مقالات همایش نمایه آی اس آی می گیرند. یکی از اهداف این همایش می تواند جمع آوری بانک اطلاعاتی درستی از موزه های دانشگاهی کشور باشد.

دبیر علمی اولین همایش علمی و جشنواره موزه‌های دانشگاهی کشور گفت: در برگزاری این همایش وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، موزه ملی ایران، ایکوم ایران، موزه ملک و موزه علوم و فنون وزارت علوم و با همکاران دیگردر دانشگاه های مختلف همکاری خواهیم داشت.

محمدجواد جامه بزرگی دبیر اجرایی اولین همایش علمی و جشنواره موزه‌های دانشگاهی کشور گفت: علاقه‌مندان تا روز چهارشنبه 30 بهمن ماه برای ارسال آثار خود فرصت دارند و داوری آثار ارسالی تا روز چهارشنبه 20 اسفند انجام می‌شود.

وی ادامه داد: افتتاحیه جشنواره و همایش علمی از روز دوشنبه 28 اردیبهشت سال آتی تا پنجشنبه 30 اردیبهشت ماه با برگزاری نشست های تخصصی ادامه خواهد داشت. آیین اختتامیه جشنواره و همایش علمی نیز روز پنجشنبه 30 اردیبهشت ماه با حضور اساتید و مهمانان داخلی و خارجی برگزار خواهد شد.

دبیر اجرایی اولین همایش علمی و جشنواره موزه‌های دانشگاهی ادامه داد: در صورت حضوری بودن جشنواره، حتما در باغ موزه نگارستان آثار موزه‌های دانشگاهی ایران نمایش داده می شوند اما در غیر این صورت نمایشگاهی به صورت مجازی برگزار خواهد شد.