آخرین مهلت ارسال مقالات کامل
1400-05-26
تاریخ اعلام نتیجه داوری مقالات
1400-05-20
تاریخ شروع همایش
1400-05-31
تاریخ پایان همایش
1400-05-31

معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران، در نظر دارد به منظور برداشتن گامی مفید در راستای توسعه و ارتقای فرهنگ موزه‌های دانشگاهی کشور، «اولین همایش علمی و جشنواره موزه‌های دانشگاهی کشور» را در سه بخش رقابتی، نمایشگاهی و همایش علمی برگزار کند، تا ضمن بررسی علمی این موضوع مهم و مشارکت دادن جامعه علمی در ارتقای کمی و کیفی موزه های دانشگاهی، زمینه توسعه نظری و عملی موزه های دانشگاهی کشور را فراهم آورد.

دکتر مجید سرسنگی معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه به عنوان رئیس این همایش و جشنواره انتخاب شدند. دکتر مصطفی ده پهلوان عضو هیئت علمی گروه باستانشناسی دانشگاه تهران دبیر علمی، محمد جواد جامه بزرگی رئیس اداره موزه ها و مرکز فرهنگی دانشگاه دبیر اجرایی این همایش هستند.

اعضای کمیته علمی به پیشنهاد دبیر علمی تعیین، و احکام آنها توسط رئیس جشنواره صادر خواهد شد. اعضای کمیته اجرایی نیز به پیشنهاد دبیر علمی تعیین، و احکام آنها توسط رئیس جشنواره صادر خواهد شد.


** آدرس ایمیل unmuseums@gmail.com **

  

 **برای مشاهده راهنمای نگارش مقاله و مشخصات آثار بخش جشنواره، در سایت به قسمت مقالات مراجعه و بر روی گزینه راهنمای نگارش و ارسال مقاله کلیک نمایید**

 

تیزر همایش و جشنواره

اهداف همایش و جشنواره :-تبیین جایگاه موزه‌های دانشگاهی، برای تقویت ارتباط دانشگاه و جامعه و تحقق شعار دانشگاه اجتماعی؛
-آشنایی دانشگاهیان با موزه‌های دانشگاهی کشور؛
-تقویت و توسعه نقش آموزش و پژوهش در ارتقای موزه‌های دانشگاهی ؛
-تقویت همکاری بین موزه‌های دانشگاهی کشور؛
-ایجاد یک تشکل منسجم و هماهنگ از موزه های دانشگاهی کشور؛
-ارتباط فرهنگی پایدار با مخاطبان موزه‌های دانشگاهی؛
-تبیین کارکرد موزه‌های دانشگاهی به عنوان بستری برای ترویج علم و فناوری؛
-تعیین مبانی، دستورالعمل ها و راهکارهای حفاظتی و مرمتی روزآمد و علمی برای موزه های دانشگاهی؛
-برداشتن گامی موثر در جهت بین المللی شدن موزه‌های دانشگاهی (به ویژه همسو شدن با بیانیه 2018 یومک).


محورهای همایش و جشنواره:


-موزه‌های دانشگاهی و کارکردهای آن در جهان معاصر؛
-موزه‌های دانشگاهی و گردشگری علمی- فرهنگی؛
-موزه‌های دانشگاهی و مدیریت شهری؛
-موزه‌های دانشگاهی و توسعه پایدار؛
-نقش موزه‌های دانشگاهی در ارتقای علمی و فرهنگی دانشگاه؛
-موزه‌های دانشگاهی و روابط بین المللی؛

-موزه‌های دانشگاهی آینده 1400.


موضوعات جشنواره:فیلم مستند (حداکثر ۳۰ دقیقه)
عکس
نقاشی
طراحی

 

علاقه‌مندان تا روز چهارشنبه 20 فروردین ماه 1400 برای ارسال آثار خود فرصت دارند. افتتاحیه جشنواره و همایش علمی از روز دوشنبه 28 اردیبهشت سال آتی تا پنجشنبه 30 اردیبهشت ماه با برگزاری نشست های تخصصی ادامه خواهد داشت. آیین اختتامیه جشنواره و همایش علمی نیز روز پنجشنبه 30 اردیبهشت ماه با حضور اساتید و مهمانان داخلی و خارجی برگزار خواهد شد.

برگزار کنندگان


حمایت کنندگان

فرم شرکت در همایش

دانشجویان

رایگان

اساتید

رایگان

شرکت کننده آزاد

رایگان

غیره

رایگان