تعداد مقالات: 16

1 کمیته بین المللی موزه های دانشگاهی (UMAC)
فاطمه احمدی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (740.63 K)

2 ارزیابی جایگاه موزه‌های دانشگاهی در بین روش‌های نوین آموزشی مبتنی بر معیارهای یادگیری فعال در نظام آموزش عالی
بهنام گلشاهی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (274.64 K)

3 رویکرد و کارکرد: جایگاه موزه‌های دانشگاهی در نظام آموزشی
مهران نوروزی آبادچی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (153.96 K)

4 بررسی و تحلیل نقش موزه های دانشگاهی در توسعه پایدار فرهنگی (مطالعه موردی موزه مقدم و باغ نگارستان دانشگاه تهران)
مهتا شیخی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (272.58 K)

5 نقش موزه های دانشگاهی در مسئولیت پذیری اجتماعی دانشگاهها معرفی موزه انگل شناسی ونقش آن در ارتقای علمی، روابط بین المللی وگردشگری دانشگاه
سید حسین حسینی؛ محمدباقر آهو
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.12 MB)

6 مطالعه مجموعه‎ های موزه‎ های زنان جهان: ارائه ساختار پیشنهادی مجموعه موزه دانشگاهی زنان و علم در دانشگاه الزهرا(س)
سارا سلطانی*؛ فرزانه بهارلو
مشاهده مقاله | اصل مقاله (306.12 K)

7 بررسی ظرفیت های گردشگری فرهنگی و طبیعی موزه های دانشگاه تهران (با نگاهی ویژه به باغ و باغسازی در خانه موزۀ مقدم)
سیده معصومه حسینی؛ سعیده احمدی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (534.91 K)

8 ضرورت پایش محیطی و کنترل شرایط محیطی آسیب رسان در موزه های دانشگاهی
رضا مجیدی نجف آبادی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (279.87 K)

9 نوآوری، موزه ها و کارآفرینی اجتماعی
سعیده میرزائی*؛ محمد جواد جامه بزرگی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (244.28 K)

10 نقش موزه های دانشگاهی در ارتقاء علم و فرهنگ جامعه
فاطمه معینی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.25 MB)

11 موزه های دانشگاه تهران از گذشته تا امروز و چشم اندازی برای فردا
هنان فهیمیان*؛ مریم رجبی جوشقانی؛ هنان فهیمیان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.51 MB)

12 موزه و مرکز اسناد جنبش جنگلِ دانشگاه گیلان و نقش آن در پیوند جامعه دانشگاهی با هویت فکری و فرهنگی جامعه
عباس پناهی*؛ نادیا ره
مشاهده مقاله | اصل مقاله (790.28 K)

13 نمایشی از نقش موزه در آموزش
حسین محسنی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (3.11 MB)

14 بررسی نقش موز‌های سبز در توسغه پایداری فرهنگی - اجتماعی
سارا کریمان*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (178.9 K)

15 دانشگاه‌های نسل چهارم و موزه‌های دانشگاهی
ایرج نبی پور*؛ علی رضائیان؛ دارا جوکار؛ میلاد آزموده
مشاهده مقاله | اصل مقاله (400.01 K)

16 حفاظت از علم (راهکاری برای دیجیتال سازی موزه‌های دانشگاهی)
محمد یاری*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (185.58 K)